Cum puteti ajuta

 

Sistemul 2% – pentru persoane fizice

+

Cu un mic efort, puteti fi de mare ajutor. Poate singura posibilitate pentru o asociatie de a primi bani de la stat fara o birocratie foarte mare este legea “2%”. Prin aceasta se ofera fiecarei persoane care obtine venituri din salarii posibilitatea sa doneze 2% din impozitul deja platit la stat, unei asociatii sau fundatii. Daca nu faceti acest lucru, banii vor ramane la stat.

Alegeti sa donati 2% din impozitul pe venitul aferent anului 2012  pentru beneficiarii Asociatiei Miruna,  copii din familii in dificultate carora le oferim sansa de a se integra  intr-un program de educatie prescolara de calitate.

Nu trebuie decat sa va completati datele personale si sa semnati formularul 230, dupa care sa-l trimiteti, pana la data limita de 15 mai,  la Administratia Financiara de care apartineti.

Formularul poate fi descarcat de aici

Sponsorizari – pentru firme

+

In conformitate cu Legea nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea:

Sponsorizarea reprezinta actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare in vederea sustinerii unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.

Sponsorizarea devine o actiune legala numai in urma incheierii unui contract intre cele doua parti: sponsorul si beneficiarul sponsorizarii. In consecinta, ca orice contract, el include drepturi si obligatii pentru ambele parti si trebuie semnat atat de sponsor, cat si de catre beneficiarul sponsorizarii.

Motivul ce face necesara incheierea contractului de sponsorizare este acela ca, in esenta, prin actul de sponsorizare se efectueaza un transfer de proprietate asupra unor valori sau bunuri.

Pentru sponsor, acest act de sponsorizare este necesar, deoarece, numai in baza lui, el se poate prevala de prevederile art. 31 cuprins in Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, care prevede deducerea, din calculul profitului impozabil, a cheltuielilor de sponsorizare, in limita celor 20 de puncte procentuale prevazute.

Pentru beneficiar, contractul de sponsorizare este necesar deoarece, el face dovada ca venitul in cauza provine dintr-o sponsorizare si, in consecinta, el nu poate fi impozitat.
Trebuie amintit ca nici cheltuielile de sponsorizare care depasesc limita de 5% din baza de calcul prevazuta de lege (adica, diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat si cheltuielile de protocol), nu sunt – potrivit prevederilor art. 49 alin. (5) lit. a) cuprins in acelasi Cod Fiscal – deductibile de la calculul impozitului datorat pentru venitul obtinut in urma activitatilor independente.

In cazul unei sponsorizari constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala in momentul predarii catre beneficiar.

Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului. Numerele ziarelor, revistelor si emisiunile de radio si televiziune sponsorizate trebuie anuntate ca atare. Se interzice ca prin operatiunea de sponsorizare beneficiarul ori sponsorul sa efectueze reclama comerciala anterioara, concomitenta sau ulterioara activitatii sponsorizate, in favoarea sponsorului sau a altor persoane decit beneficiarul.

Contribuabilii ce efectueaza sponsorizari potrivit prevederilor Legii privind sponsorizarea, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- sunt in limita a 3% din cifra de afaceri;
- nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Donatii

+

Contractul de donatie reprezinta actul juridic prin care o persoana numita donator transfera dreptul de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate, unei alte persoane, numita donatar, care le accepta.

Contractul de donatie constituie un act juridic bilateral, in sensul ca reprezinta rezultatul unui acord de vointa al partilor, cu titlu gratuit (liberalitate), solemn si irevocabil.

Contractul de donatie inseamna un contract unilateral, intrucat numai persoana ce face donatii se obliga fata de donatar. El poate fi si un contract bilateral (sinalagmatic) – contractul de donatie cu sarcina, atunci cand donatarul se obliga fata de donator sa indeplineasca o sarcina (ex: intretinerea unei persoane pe o perioada determinata, incheierea unui act juridic, etc).

Contractul de donatie e un act juridic incheiat intre vii, spre deosebire de testament ce constituie actul juridic unilateral, cu titlu gratuit, solemn si incheiat pentru cauza de moarte. Reglementarea conditiilor de forma si de fond in vederea incheierii contractului de donatie apare prevazuta in dispozitiile articolelor 801 si 942 si urmatoarele din Codul civil.

Regula in materia incheierii contractului de donatie este aceea ca se incheie numai in forma autentica, la notariat, forma ceruta de lege pentru insasi validitatea incheierii acestuia potrivit art. 813 din Codul civil, sub sanctiunea nulitatii absolute a acestuia.

Donatiile pot fi totusi revocate in conditiile strict si limitativ prevazute de art. 829 si urmatoarele din Codul civil, unde prevede ca “Donatiunea intre vii se revoca, pentru neindeplinirea conditiilor cu care s-a facut, pentru ingratitudine si pentru nastere de copii in urma donatiunii”.

Asadar, revocarea donatiilor reprezinta exceptia de la regula irevocabilitatii donatiilor. Conditiile in care donatiile pot fi revocate sunt prevazute expres si limitativ de art. 831 si urmatoarele din Codul civil.

Donatiile (liberalitati facute prin acte intre vii) pot fi de asemenea reduse, potrivit articolului 847 si urmatoarelor din acelasi Cod civil.

Reductiunea donatiilor este sanctiunea prevazuta de Codul civil din cauza incalcarii de catre persoanele ce fac donatii a partii disponibile (rezerva succesorala), asa cum aceasta este reglementata prin dispozitiile articolelor 841 si 843 cuprinse in acelasi Cod civil.

Numai instantele judecatoresti au competenta de a solutiona orice litigii ce se refera la anularea (nulitatea relativa) sau nulitatea absoluta a contractului de donatie, revocarea si reductiunea donatiilor.

In cazul persoanelor fizice sau juridice – “donatiile de orice fel” nu sunt cheltuieli deductibile de la plata impozitului pe venit.

Membru al asociatiei

+

Cu o cotizatie minima de 50 RON/an in cazul persoanelor fizice sau 100 RON/an in cazul firmelor, puteti dobandi calitatea de membru al Asociatiei Miruna si puteti sa va implicati in viata asociatiei.

Voluntariat

+

Devenind voluntar al asociatiei si oferind din resursele dvs. de timp, competenta, abilitati, relatii sociale si profesionale pentru promovarea imaginii asociatiei sau pentru implicarea directa in diferite activitati ale ei.

Dincolo de bani, avem intotdeauna nevoie de o minte in plus, un suflet alaturi, o mana de ajutor si o incurajare.

Galerie foto


Activitati gradinita


Club Miruna